Waarborgcertificaat

Bij veel financieringsvoorwaarden kun je een waarborgcertificaat afsluiten. Sterker nog: vaak vragen geldverstrekker naar het certificaat voordat je een hypotheek toegekend krijgt. Koop je een huis met Nationale Hypotheek Garantie, dan is een verklaring waarop het keurmerk GarantieWoning is afgegeven, verplicht.

MEER WETEN? NEEM CONTACT OP!

Wat is een waarborgcertificaat?

Gaat de aannemer failliet tijdens de bouw van de nieuwbouwwoning of merk je dat er na oplevering een technisch mankement is ontstaan? Over de financiën hoef je je geen zorgen te maken. Een (Financiële) ‘schade’ is verzekerd wanneer je een waarborgcertificaat hebt afgesloten en de ondernemer bij organisaties zijn ingeschreven die deze regeling aansluiten. Deze organisaties zijn:

  • Bouwgarant
  • SWK
  • Woningborg

Een aannemer hoort mankementen te herstellen. Maar wanneer afbouw onhaalbaar is, of wanneer de aannemer niet thuis geeft, heb je recht op financiële schadeloosstelling. Immers vallen ‘gebreken’ onder de garantie van de aannemer.

Wat zijn de kenmerken hiervan?

Een waarborgcertificaat kan enkel worden afgegeven door instanties waaraan Stichting GarantieWoning een keurmerk heeft verleend. Is je woning in aanbouw of staan er bouwwerkzaamheden op de planning? Vraag dan bij de makelaar of aannemer een certificaat aan om je in te dekken voor financiële risico’s. Dan heb je recht op:

 

  • Afbouwwaarborg: wanneer de aannemer failliet gaat, ontstaan er meerkosten van de afbouw. Deze worden door organisaties als Woningborg, Bouwgarant of SWK voor rekening genomen voor de eerder afgesproken prijs.
  • Herstelwaarborg: ontstaan er bouwkundige gebreken na oplevering? Dan valt dit onder de garantie van de aannemer. Wil of kan de aannemer de mankementen niet herstellen, dan heb je met een waarborgcertificaat zelfs tot 6 jaar en 3 maanden de zekerheid dat gebreken worden hersteld. Bij ernstige schade heb je zelfs zekerheid tot 10 jaar en 3 maanden.

Wanneer maak je gebruik van een waarborgcertificaat?

Bij voorkeur maak je geen gebruik van een woningcertificaat. Dit is ook niet nodig, wanneer bouwwerkzaamheden volgens planning gaan en er ook na oplevering geen klachten ontstaan. Toch wil je je indekken voor eventuele risico’s. Want, als er iets mis gaat in de woning kan dit een financiële strop betekenen. Ga daarom enkel in zee met aannemers die zijn aangesloten bij organisaties die een waarborgcertificaat verlenen.

In 4 stappen een startershypotheek!

Voor- en nadelen

 

Met een waarborgcertificaat zorg je ervoor dat je woning in alle omstandigheden wordt afgebouwd. Ook wanneer de aannemer tijdens de bouw failliet gaat. Het kan nadelig uitpakken wanneer je laat bouwen door een aannemer die niet bij een instantie is aangesloten die de kwaliteitseisen van de Stichting GarantieWoning naleeft.

Hoe kunnen we je helpen?

Verstandig is om te bekijken of de aannemer onder de garantie- en waarborgregeling de woning bouwt. Is dit zo, dan kun je zonder financiële zorgen een hypotheek afsluiten voor een nieuwbouwhuis.

Neem contact met ons op voor advies en hulp. En heb je vragen over andere zaken? We zijn er ook voor je om je vraagstukken te beantwoorden over bijvoorbeeld bereidstellingsprovisie en een huis kopen voor WOZ-waarde


Bel of
WhatsApp ons.
Dan praten we verder!
06-117 577 26